Diesel 60

Diesel 60

Naša spoločnosť uviedla na trh nový druh prémiovej motorovej nafty s názvom Diesel 60. Jedná sa o moderný dieslový produkt 21. storočia. Obsahuje súbor špeciálnych prísad – aditív a vyššieho cetánového čísla, ktoré presahuje hodnotu vyššiu ako 60. Tento parameter je meradlom vznietivosti paliva. Znižuje čas potrebný ku vznieteniu, čím dosiahne nárast maximálneho výkonu, tichší chod motora a zníženie spotreby paliva. Ďalšiu skupinu prísad tvoria mazacie prísady, antikorózne a detergenčné prísady. Súbor týchto vlastností paliva chráni a čistí vstrekovacie trysky, palivovú sústavu a zabraňuje zadretiu palivového čerpadla. Zvýšením cetánového čísla v kombinácii s vyššou mazivosťou paliva dochádza k zníženiu trecích strát , čo zapríčiňuje úspornejšiu prevádzku.

Hlavnými výhodami tohto paliva sú:

  • udržuje čistotu palivových trysiek
  • chráni palivový systém pred koróziou
  • zvyšuje mazaciu schopnosť paliva
  • zvyšuje cetánové číslo o 10 jednotiek
  • zlepšuje chod a  studený štart motora
  • znižuje spotrebu paliva o 5 až 7%
  • eliminuje nežiaduce účinky biozložky.