Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Predaj a distribúcia PHM je v posledných rokoch jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich činností spoločnosti.

Veľkoodberateľom ponúkame dodávky motorovej nafty a automobilových benzínov s garantovaným zmluvným rozvozom vlastnými cisternami počas celého týždňa, vrátane sobôt.

Predaj pohonných hmôt na čerpacích staniciach je doplnený o ďalšie služby pre motoristov.