Bonusový program

Bonusový program

Vernostná BONUS karta je určená pre zákazníkov čerpacích staníc TAM Autohof prevádzkovaných spoločnosťou TaM trans spedition s.r.o. Cieľom je poskytnúť zákazníkom možnosť nákupu tovaru za body získané tankovaním na čerpacích staniciach (ďalej len ČS) spoločnosti. Body sa pripisujú zákazníkovi po ukončení čerpania, preukázaním sa BONUS karty a následným uskutočnením platby. Kartu musí zákazník predložiť obsluhe ČS vždy pred uskutočnením platby. Neskorým predložením karty alebo nepredložením karty vôbec stráca zákazník nárok na pripísanie bonusových bodov. Za každý liter odberu PHM sa zákazníkovi pripisuje 1 bod na bonus kartu. Pri prémiových palivách DIESEL 60 a NATURAL 101 PLUS sa pripíšu 2 body za každý odobratý liter. Podmienkou pripísania bodov sú:

  • predloženie bonus karty
  • platba v hotovosti alebo platobnou kartou.

Ako získať Bonus kartu?

BONUS karta sa vydáva bezplatne na čerpacích staniciach TAM Autohof. Stratu BONUS karty zákazník je povinný okamžite nahlásiť, v opačnom prípade prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie BONUS karty treťou osobou. Vydanie novej karty a pripísanie existujúcich bodov môže prevádzkovateľ penalizovať stiahnutím 200 bodov z príslušného bonusového účtu zákazníka. Zlučovanie bodov z dvoch alebo viacerých bonus kariet je vylúčené.

Stav Bonus karty


Bonusový katalóg