Ostrekovacia zmes GRÁTIS!

Ostrekovacia zmes GRÁTIS!


Ostrekovacia zmes grátis je služba určená pre zákazníkov TAM Autohof pri odbere PHM akéhokoľvek druhu v hodnote minimálne 50€ s DPH zaplatená v hotovosti alebo platobnou kartou. Služba je obmedzená množstvom dostupným v danom čase a nie je nárokovateľná.

Služba umožňuje doplniť si stav ostrekovacej zmesi do originálnej nádržky príslušného motorového vozidla, a to po uhradení platby za odobraté palivo. Služba je limitovaná objemom originálnej nádržky príslušného automobilu, do ktorého bolo natankované minimálne predpísané množstvo paliva. Tankovanie do iných nádob je v rámci akcie neprípustné a bude účtované za štandardné ceny a za štandardných podmienok platných mimo akcie.