Sú elektromobily skutočne ekologické?

Sú elektromobily skutočne ekologické?

Elektromobilta je nespochybniteľným trendom posledných rokov a automobilky sa predbiehajú v tom, ktorá vydá novší či lepší, plne elektronický model. To všetko sa deje najmä kvôli vidine šetrenia životného prostredia. Sú však elektromobily skutočne také neškodné, ako sa môže zdať?

Automobilky veľmi rady prehlasujú, ako sú ich elektromobily šetrné k životnému prostrediu,
no pravda však môže byť niekde inde. Výsledky niektorých štúdií ukázali, že výroba
elektromobilov prispieva k znečisťovaniu životného prostredia až dvakrát než bežné vozidlá.

 

Batérie, ako príčina problémov
Elektromobily sú náročné na výrobu najmä kvôli svojim batériám. V tomto ohľade sú podľa
Nórov dokonca škodlivejšie, ako konvenčné autá a môžu ľahšie znečistiť vodu. Vedci sa
zhodujú na tom, že by sa malo predovšetkým dbať na to, aby diely náročné na výrobu mali
čo najdlhšiu životnosť a boli recyklovateľné. Vďaka tomu sa nebude musieť vyrábať také
množstvo a budú ekologickejšie. Zároveň však chcú zákazníci vozidlá s čo najväčším
dojazdom iba na elektrický pohon, čo samozrejme ženie výrobcov k výrobe čoraz väčších
batérií. Je potrebné si však uvedomiť, že čím väčšie má elektromobil batérie, tým toxickejší
je pre životné prostredie. Trvá roky, kým sa jeho ekologická stopa vyrovná naftovým autám.
Posledné štúdie tvrdia, že vodiči naftových vozidiel z dlhodobého hľadiska vypúšťajú do
ovzdušia menej CO2 (a ďalších škodlivín), ako majitelia elektromobilov. Jedinou skutočne
ekologickou cestou pre elektromobily by bola možnosť ekologickejšej výroby batérií alebo
príchod revolučného a čistého uskladňovania energie pre ich pohon.

 

 

Zdroje energie
Automobily s elektrickými motormi často nevyhrávajú ani čo sa týka ich prevádzky. Ich
devízou síce sú nulové emisie, no netreba zabúdať na to, že elektrinu, je potrebné získať z
elektrární. A tu sa opäť dostávame k ďalšiemu problému, a to je samotná výrobe energie,
ktorá častokrát pochádza z uhoľných elektrární, ktoré nie sú práve najšetrnejšie k životnému
prostrediu. Autori mnohých podrobných analýz spočítali, že automobil s dieselovým
motorom so životnosťou 200.000 kilometrov je proti elektromobilu, u ktorého je nutné v čase
jeho životného cyklu vymeniť batérie, k životnému prostrediu šetrnejší.

 

 

Ako to teda skutočne s elektromobilmi je?
Elektromobily v mnohých prípadoch dokážu byť ekologickejšie než autá so spaľovacím
motorom, avšak na ich ekologický prínos je potrebné sledovať od samotného začiatku, ešte
pred samotnou prevádzkou vozidla. Ich prínos by sme mali hodnotiť od ťažby surovín cez
reálnu prevádzku, až po ich šrotovanie a recykláciu. Aký je váš názor na elektromobily? Vidíte
v nich budúcnosť cestnej prepravy alebo veríte, že klasické motory tu zostanú ešte niekoľko
desiatok rokov? Váš názor nám napíšte do komentárov.