V apríli spoločne pomôžeme tým, ktorí to potrebujú

V apríli spoločne pomôžeme tým, ktorí to potrebujú

 

V aktuálnych časoch vzájomná pomoc potrebná viac než kedykoľvek predtým. Narozdiel od mnohých nadnárodných korporátov, sme rodinná firma založená na Slovensku, kde doteraz pôsobíme a platíme tu dane a pandemická situácia sa samozrejme dotkla aj nás v markantnom merítku. Rozhodli sme sa však počas mesiaca apríl pomôcť tým, ktorí nezištne pomáhajú druhým bez ohľadu na súčasnú situáciu či už u nás alebo vo svete. Pomoc druhým chápeme ako našu morálnu povinnosť a zároveň túžbu zmeniť našu krajinu na lepšie miesto pre život.

Ako vlastne budeme pomáhať? Bez vás to nezvládneme. V rámci našej aprílovej akcie sme sa rozhodli venovať za každý natankovaný liter paliva na našich férových pumpách, venovať jeden cent na dobročinné účely. Stačí teda, ak u nás počas apríla natankujete ľubovoľné množstvo paliva, predložíte vašu bonus kartu a my pripíšeme za každý liter paliva 1 cent ku vyzbieranej sume. Pokiaľ ešte nemáte našu bonusovú kartu, požiadať o ňu môžete na ktorejkoľvek prevádzke a viac sa o nej dočítate na našej stránke https://bonus.autohof.sk.

Spomedzi množstva organizácii, ktoré vykonávajú dobročinnú aktivitu sme vybrali tieto 4, za ktoré môžete zahlasovať na stránke tampomaha.sk.

1. Červený nos (https://www.cervenynos.sk) – Občianske združenie Červený nos Clowndoctors vzniklo v roku 2004. Vtedy jeho zakladateľ Gary Edwards prijal výzvu MUDr. Sejnovej, aby priniesol myšlienku zdravotných klaunov aj na Slovensko. Aktuálne pôsobí v združení vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú takmer všetky nemocnice s detskými oddeleniami a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku.

2. Svetielko nádeje (https://www.svetielkonadeje.sk) – Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodín. Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci.

3. Spoločnosť downovho syndrómu (https://downovsyndrom.sk/v16/) – Poslaním združenia je pomáhať ľuďom s DS pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času. Pôsobením sa snažia o to, aby boli ľudia s DS akceptovaní spoločnosťou vo všetkých jej oblastiach do takej miery, aby samotní ľudia s DS a ich rodiny mohli žiť bežný život bežnej rodiny bez ľudských a byrokratických bariér, ktorých je ešte i v dnešnej dobe v našich životoch viac než dosť.

4. IPčko.sk (https://ipcko.sk) – Skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Sú tu pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov (dobrovoľníkov), ktorí sú každý deň na chate s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka. Občianske združenie IPčko chce byť vďaka týmto vlastnostiam miestom skutočného stretnutia človeka s človekom. IPčko je členom Asociácie liniek pomoci a Koalície pre deti Slovensko.

Veríme, že nám pomôžete podporiť dobrú vec. Touto akciou by sme však chceli apelovať aj na ostatné firmy, podniky a spoločnosti, aby sa k nám pridali a priložili ruku k dielu. V prípade záujmu o spoluprácu či dodatočných otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovú adresu tamtrans@tamtrans.sk