Diesel Plus

Diesel Plus

Diesel Plus je moderné aditívované palivo so zvýšeným cetánovým číslom. Aditívami dosahuje cetánové čislo 54.  Cetánové číslo je veličina označovaná skratkou CČ alebo CN, udávajúca kvalitu motorovej nafty z hľadiska jej vznetovej charakteristiky. Čím vyššie cetánové číslo palivo má, tým je kvalitnejšie. Motor s priamym vstrekovaním v tomto prípade lepšie štartuje, má vyšší výkon, tichší a hladší chod . Pri vyššom cetánovom čísle výfukové plyny obsahujú menej nežiaducich splodín horenia. Vďaka lepšiemu výkonu klesá spotreba pohonných hmôt. Všetky tieto vlastnosti paliva vedú k znižovaniu záťaže životného prostredia.

Hlavnými výhodami tohto paliva sú:

  • udržuje čistotu palivových trysiek
  • chráni palivový systém pred koróziou
  • zvyšuje mazaciu schopnosť paliva
  • zvyšuje cetánové číslo o 5 jednotiek
  • zlepšuje chod a  studený štart motora
  • znižuje spotrebu paliva o 5 až 7%
  • eliminuje nežiaduce účinky biozložky.