Natural 101 Plus

Natural 101 Plus

Nový typ motorového paliva pre moderné benzínové motory. Natural 101 Plus vyniká vysokým oktánovým číslom, ktoré zabezpečí ešte vyšší výkon.  Palivo prešlo úspešne laboratórnymi testami skúšobne SGS. Vysoká úroveň paliva overená na nezávisle odobratej vzorke. Merania potvrdili o niečo vyššiu hodnotu oktánového čísla ako 101.

Oktánovým číslom je veličina označovaná skratkou  OČ, udáva odolnosť benzínu proti detonačnému spaľovaniu. Čím je vyššie oktánové číslo, tým je palivo odolnejšie proti detonačnému spaľovaniu. Oktánové číslo je jedna zo základných charakteristík motorových palív pre zážihové motory.

Hlavnými výhodami tohto paliva sú:

  • udržuje čistý palivový systém
  • systém clean up dočisťuje trysky
  • zabezpečuje zvýšenie mazania až do 7%
  • znižuje spotrebu paliva o 5 až 7%
  • zabraňuje korózii motora
  • zvyšuje výkon motora
  • znižuje obsah NOvo výfukových plynoch
  • zlepšuje studený štart motora.