Natural 95 Plus

Natural 95 Plus

Natural 95 Plus je vysoko kvalitné palivo upravované špeciálnymi prísadami – aditívami. Dostupné na všetkých čerpacích staniciach siete TAM Autohof.

Hlavnými výhodami tohto paliva sú:

  • udržuje čistý palivový systém
  • systém clean up dočisťuje trysky
  • zabezpečuje zvýšenie mazania až do 7%
  • znižuje spotrebu paliva o 5 až 7%
  • zabraňuje korózii motora
  • zvyšuje výkon motora
  • znižuje obsah NOvo výfukových plynoch
  • zlepšuje studený štart motora.