TAM Racing Fuel

TAM Racing Fuel

TAM Racing Fuel je motorové palivo so zvýšeným oktánovým číslom určené na závodné účely. Vysoká úroveň paliva overená na nezávisle odobratej vzorke. Merania potvrdili o niečo vyššiu hodnotu oktánového čísla ako 103.

 

Oktánovým číslom je veličina označovaná skratkou  OČ, udáva odolnosť benzínu proti detonačnému spaľovaniu. Čím je vyššie oktánové číslo, tým je palivo odolnejšie proti detonačnému spaľovaniu. Oktánové číslo je jedna zo základných charakteristík motorových palív pre zážihové motory.

 

Pre viac informácií ohľadom TAM Racing Fuel nám napíšte na predaj@autohof.sk alebo nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára.